Drs. Nancy Luu

Nancy Luu is de uitvoerende onderzoeker. Zij doet onderzoek naar de eigen regie van mensen met gevorderde kanker en hun naasten aan het Erasmus MC.  Ze hoopt dat het onderzoek ertoe bijdraagt dat mensen en hun naasten die geconfronteerd worden met de ziekte, de steun krijgen die ze nodig hebben om op hun eigen manier om te kunnen gaan met de gevolgen hiervan.

Nancy is het eerste aanspreekpunt van dit onderzoek. Samen met het SMART team heeft zij het “Leven met Kanker” programma door-ontwikkeld, coördineert ze het onderzoek, en voert ze het onderzoek uit.