Het onderzoek

Eigen regie van mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten

Het is voor mensen met kanker en hun naasten niet altijd eenvoudig om met de ziekte om te gaan, en de vaak ingrijpende gevolgen ervan. Moeilijkheden zoals pijn, vermoeidheid, verdriet, stress en zorgen, maar ook de vele afspraken in het ziekenhuis of met de huisarts kunnen het normale dagelijks leven ernstig verstoren. Lang niet iedereen is daarop voorbereid.

In dit onderzoek gaan we onderzoeken of het “Leven met Kanker” programma mensen met kanker en hun naasten kan ondersteunen in de omgang met de uitdagingen en moeilijkheden die zij ervaren met ongeneeslijke kanker.  

Ervaringen met het Leven met Kanker programma

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

SMART staat voor “Self-Management of persons with Advanced cancer and their Relatives Trial”