Dr. Judith Rietjens

Judith Rietjens is de hoofdonderzoeker van dit project. Ze is universitair hoofddocent aan het Erasmus MC en eindverantwoordelijk voor diverse studies over betrokkenheid van patiënten en naasten in medische zorg en besluitvorming. In haar werk is ze gedreven om te onderzoeken hoe patiënten en naasten omgaan met ziekte en de gevolgen van ziekte, hoe ze beslissingen nemen over zorg en behandeling, en hoe mensen daar waar nodig bij ondersteund kunnen worden.

Het onderzoek wordt gefinancierd door een beurs die Judith heeft ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, een Vidi vernieuwingsimpuls (2018-2023).