Prof. Dr. Agnes van der Heide

Agnes van der Heide is hoogleraar Zorg en besluitvorming in de laatste levensfase en verbonden aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Zij doet samen met haar onderzoeksgroep allerlei studies naar praktische, ethisch-juridisch-maatschappelijke, klinische en epidemiologische aspecten van zorg en besluitvorming in de laatste levensfase. In het SMART onderzoek adviseert zij over de opzet, uitvoering, analyses en interpretatie van gegevens,  en over de rapportage over de uitkomsten.