Dr. Susanne van Hooft

Susanne van Hooft is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het programma, is opgeleid tot  “master-trainer” in Amerika, om procesbegeleiders te kunnen opleiden en was procesbegeleider in de pilot. Susanne is hoofddocent Zelfmanagement en Participatie bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Met haar onderzoek naar zelfmanagement wil zij bereiken dat zorgverleners vaker stilstaan bij wat het hebben van een aandoening betekent voor het dagelijks leven van een patiënt.